top of page

Remote learning support

Public·4 members

Comentariu literar al poeziei "Nervi de toamnă" de George Bacovia


Comentariu literar al poeziei "Nervi de toamnÄ" de George Bacovia
Poezia "Nervi de toamnÄ" de George Bacovia este o operÄ liricÄ ce aparÈine curentului simbolist Èi exprimÄ starea de melancolie Èi degradare a eului liric Ãn faÈa morÈii iminente. Poezia nu este structuratÄ Ãn strofe, ci este formatÄ din 12 versuri inegale ca lungime, care urmÄresc o rimÄ ÃmperecheatÄ (abab). Versurile sunt scurte Èi sugestive, folosind cuvinte cu sens conotativ Èi figuri de stil pentru a crea o atmosferÄ sumbrÄ Èi apÄsÄtoare.
George Bacovia Nervi De Toamna Comentariu LiterarPoezia debuteazÄ cu o imagine auditivÄ ("E toamnÄ, e foÈnet, e somn..."), care introduce tema anotimpului toamna ca simbol al sfÃrÈitului vieÈii Èi al decadenÈei. FoÈnetul frunzelor sugereazÄ lipsa armoniei Èi a vitalitÄÈii Ãn naturÄ, iar somnul evocÄ moartea sau cel puÈin o stare de letargie Èi indiferenÈÄ. Copacii, pe stradÄ, ofteazÄ ("Copacii, pe stradÄ, ofteazÄ;"), personificÃnd natura care suferÄ Èi se plÃnge de soarta ei. Eul liric observÄ Èi alte semne ale morÈii Ãn jurul sÄu: tusea Èi plÃnsetul oamenilor bolnavi sau triÈti ("E tuse, e plÃnset, e gol..."), frigul Èi ceaÈa care acoperÄ totul ("Èi-i frig, Èi bureazÄ."). Aceste imagini vizuale Èi auditive creeazÄ un contrast Ãntre viaÈa interioarÄ a eului liric Èi mediul exterior ostil Èi neprietos.


AmanÈii, mai bolnavi, mai triÈti ("AmanÈii, mai bolnavi, mai triÈti,"), reprezintÄ un alt element de contrast Ãntre dragostea care ar trebui sÄ fie o sursÄ de bucurie Èi speranÈÄ Èi starea de boalÄ Èi tristeÈe care Ãi cuprinde. Gesturile lor ciudate ("Pe drumuri fac gesturi ciudate -") sugereazÄ o lipsÄ de comunicare Èi de sens Ãn relaÈiile lor. Frunzele care cad grele Èi udate ("Iar frunze, de veÈnicul somn,/ Cad grele, udate.") sunt un simbol al morÈii naturii Èi al inevitabilitÄÈii destinului. VeÈnicul somn este o metaforÄ pentru moarte, iar greutatea Èi umezeala frunzelor accentueazÄ ideea de decadenÈÄ Èi de tristeÈe.


Eul liric se simte singur Èi neputincios Ãn faÈa morÈii care se apropie. El stÄ sau se plimbÄ fÄrÄ ÈintÄ ("Eu stau, Èi mÄ duc, Èi mÄ-ntorc,"), fiind afectat profund de starea amanÈilor care Ãl ÃntristeazÄ ("Èi-amanÈii profund mÄ-ntristeazÄ -"). El ÃÈi pierde orice sens al vieÈii Èi al valorilor, ajungÃnd sÄ rÃdÄ fÄrÄ motiv ("Ãmi vine sÄ rÃd fÄrÄ sens,"), ca o manifestare a disperÄrii sau a nebuniei. Poezia se Ãncheie cu reluarea imaginilor din prima strofÄ ("Èi-i frig, Èi bureazÄ."), sugerÃnd un cerc vicios din care nu existÄ scÄpare.


Poezia "Nervi


Poezia "Nervi de toamnÄ" de George Bacovia este o expresie a viziunii pesimiste Èi decadente a poetului, care se regÄseÈte Ãn majoritatea operelor sale. Bacovia este considerat cel mai important poet simbolist romÃn, care a folosit simboluri Èi imagini pentru a sugera stÄri sufleteÈti complexe Èi profunde. Poezia sa este marcatÄ de motive literare precum toamna, moartea, singurÄtatea, boala, plumbul, ceaÈa, ploaia etc. Aceste motive contribuie la crearea unei atmosfere de spleen Èi de anxietate existenÈialÄ, care reflectÄ condiÈia omului modern Ãntr-o lume ostilÄ Èi lipsitÄ de sens.


Poezia "Nervi de toamnÄ" poate fi interpretatÄ Èi ca o anticipare a morÈii poetului, care s-a stins din viaÈÄ la scurt timp dupÄ publicarea acesteia. Poezia a apÄrut Ãn 1956, Ãn volumul "Antologie bacovianÄ", iar Bacovia a murit Ãn 1957, la vÃrsta de 76 de ani. Poezia poate fi cititÄ Èi ca o mÄrturie a suferinÈei poetului cauzate de boala sa pulmonarÄ, care Ãl chinuia de mult timp. Tusea Èi plÃnsetul din poezie pot fi asociate cu simptomele bolii sale, care Ãi afectau atÃt trupul, cÃt Èi sufletul.


Poezia "Nervi de toamnÄ" este o operÄ liricÄ de o mare valoare artisticÄ Èi de o mare sensibilitate poeticÄ. Poezia reuÈeÈte sÄ transmitÄ emoÈii intense Èi profunde prin intermediul unui limbaj simplu Èi sugestiv, care foloseÈte cuvinte cu sens conotativ Èi figuri de stil pentru a crea imagini artistice puternice. Poezia este un exemplu al stilului bacovian, care se caracterizeazÄ prin originalitate, expresivitate Èi modernitate. e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page